Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ψηφιακές Πληρωμές Η ΑΑΔΕ αποτελεί την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο βασικός στόχος της είναι η συγκέντρωση δημοσίων εσόδων (πληρωμών). Για την εποπτεία των δραστηριοτήτων και των πρακτικών της, υπεύθυνο είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οι χρήστριες/ες μπορούν να τακτοποιήσουν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις οικονομικής φύσεως προς το κράτος, συμπεριλαμβανομένων φόρων ή προστίμων, μεταξύ άλλων. […]

ZEUS

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ψηφιακή εκπαίδευση Η ψηφιακή πλατφόρμα ZEUS εστιάζει στις εκλογές ψηφιακού χαρακτήρα. Αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιουδήποτε είδους εκλογών ή ψηφοφορίας. Από την προετοιμασία της διαδικασίας, μέχρι την ολοκλήρωσή της, τα πάντα πραγματοποιούνται ψηφιακά. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών: gov.gr

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ψηφιακή εκπαίδευση, ψηφιακές πληρωμές, Ψηφιακή ψυχαγωγία και ελεύθερος χρόνος, ψηφιακή υγεία, ψηφιακή συμμετοχικότητα, αλφαβητισμός ψηφιακής διακυβέρνησης /υπηρεσιών. Το gov.gr, αποτελεί την βασική πύλη ψηφιακών υπηρεσιών της Διοίκησης στην Ελλάδα, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν, καθώς και να αλληλεπιδρούν με αυτές. Ανάμεσα στις χιλιάδες […]

Patrasmart City

Μία ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται υπό ανάπτυξη, η οποία και εστιάζει στην μεταμόρφωση της πόλης της Πάτρας, αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας τον ψηφιακό εαυτό της. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί σε δύο επίπεδα, με το πρώτο να αφορά τους πολίτες, και το δεύτερο τις τοπικές αρχές. Από την μία, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά, […]

Open e-Class

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ψηφιακή εκπαίδευση Η πλατφόρμα Open e-Class είναι ένα μία πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων, η οποία χρησιμοποιείται για την στα πλαίσια της ψηφιακής εκπαίδευσης, αποθηκεύοντας και παρέχοντας ψηφιακό υλικό. Παρέχεται από το ‘Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο’ (GUnet), υποστηρίζοντας και παρέχοντας διαδικτυακές υπηρεσίες εκπαίδευσης. Το Open e-Class δίνει την δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν και να οργανώσουν […]

Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων αποτελεί μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όντας ένας χώρος συγκέντρωσης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο εστιάζει στην ενδυνάμωση των πολιτών ως προς τις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητές τους. Ανάμεσα σε άλλα, οι χρήστριες και οι χρήστες της πλατφόρμας, θα βρουν μαθήματα και προγράμματα με ελεύθερη πρόσβαση, τα οποία […]

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ως μέρος της εκστρατείας προώθησης των υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης, το σχετικό Υπουργείο διοργανώνει συχνά εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες, σε συνεργασία και με άλλους φορείς και οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς. Τα προγράμματα αυτά εστιάζουν να εκπαιδεύσουν τους πολίτες στην χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για πιο εύκολες και απλές […]

Διεύθυνση Λειτουργίας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οι υποχρεώσεις της συγκεκριμένης επιτροπής είναι να μελετά, να αναπτύσσει, να ελέγχει, καθώς και να υποστηρίζει, μέσω συμπαγούς στρατηγικής, τα πληροφοριακά συστήματα και τα δίκτυα επικοινωνίας, πάνω στα οποία βασίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Εξασφαλίζει την τεχνική και οργανωτική επάρκεια και επικοινωνία των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με δίκτυα και συστήματα άλλων δημόσιων, […]

Gov.gr

Το Gov.gr αποτελεί την βασική ψηφιακή ΄πύλη΄ της χώρας, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες για τις οποίες ενδιαφέρονται, καθώς και να αλληλεπιδράσουν μαζί τους. Το Gov.gr τέθηκε σε λειτουργία το 2020, και αυτή τη στιγμή μετράει περισσότερες από 1.390 ψηφιακές κρατικές υπηρεσίες. Κυβερνητικός Ιστότοπος

e-ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικός Κοινωνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης)

Ο e-ΕΦΚΑ αποτελεί την βασική υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Ο πυρήνας του διαμορφώνεται από το σύνολο των συσχετιζόμενων με την ασφάλιση δημόσιων υπηρεσιών, που υπήρχαν στην Ελλάδα μέχρι και την 1η Ιανουαρίου 2017, χωρίς όμως να έχουν ψηφιοποιηθεί. Οι χρήστες μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να αλληλεπιδράσουν. Κυβερνητικός Ιστότοπος