Πλάνο Ψηφιακής Ισπανίας 2025

Το “Πλάνο Ψηφιακή Ισπανία 2025” παρέχει ένα σύνολο μέτρων, μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, διαρθρωμένων σε δέκα στρατηγικούς άξονες, με αντίκτυπο τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα, ευθυγραμμισμένο με τις ψηφιακές πολιτικές που έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Ψηφιακή ατζέντα για την Ισπανία

Το 2013 εγκρίθηκε η Ψηφιακή ατζέντα για την Ισπανία ως κυβερνητική στρατηγική για την ανάπτυξη της οικονομίας και της ψηφιακής κοινωνίας στη χώρα μας. Στοχεύει στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης δικτύων και υπηρεσιών για τη διασφάλιση της ψηφιακής συνδεσιμότητας, τη βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής ένταξης […]

Κοινή διοικητική διαδικασία και νομικό καθεστώς των δημόσιων διοικήσεων

Ο νόμος 39/2015 (1η Οκτωβρίου) και ο νόμος 40/2015, και για το νομικό καθεστώς του δημόσιου τομέα εστιάζει στις ψηφιακές υπηρεσίες, προσβάσιμες, αποτελεσματικές και αξιόπιστες, προκειμένου να: – να αναπτύξει πιο περιεκτικές, αποτελεσματικές, εξατομικευμένες και ποιοτικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για το σύνολο των πολιτών, – να εκπονήσει δημόσιες πολιτικές βασισμένες στα δεδομένα και στον εκσυγχρονισμό […]

Μοναδική ψηφιακή διεύθυνση και δημόσια υπηρεσία ηλεκτρονικής κοινοποίησης

Το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 93/2017, της 1ης Αυγούστου, με το οποίο δημιουργήθηκε η μοναδική ψηφιακή διεύθυνση, καθιέρωσε τη δημόσια υπηρεσία ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων που συνδέονται με τη μοναδική ψηφιακή διεύθυνση. Ρύθμισε την αποστολή και τη λήψη ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων μέσω της δημόσιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων που συνδέεται με την ενιαία ψηφιακή διεύθυνση, ως ειδικό καθεστώς Κυβερνητικός Ιστότοπος

TIC APP – Κέντρο Ψηφιακών Ικανοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης

Το ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 22/2018, ιδρύθηκε το TicAPP ή Κέντρο Ψηφιακών Ικανοτήτων Δημόσιας Διοίκησης ως εξειδικευμένο κέντρο ικανοτήτων στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης. Λειτουργεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Εκσυγχρονισμού της Διοίκησης για την υποστήριξη των διαφόρων κυβερνητικών τομέων στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Νομοθετικό διάταγμα για τη μηδενική αδειοδότηση

Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 48/2011 και νομοθετικό διάταγμα αριθ. 10/2015. Το πορτογαλικό πρόγραμμα Zero Licensing είναι μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές πρωτοβουλίες του θεματολογίου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κύριος στόχος του είναι η σημαντική απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης που είναι απαραίτητες για την άσκηση διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων με τη μείωση της γραφειοκρατίας μέσω ενός ηλεκτρονικού σημείου ενιαίας […]

Νομοθετικό διάταγμα για το καθεστώς υπεύθυνης βιομηχανίας

Γνωστό και ως μηδενική αδειοδότηση για τη βιομηχανία, το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 169/2012, το οποίο εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2012, ρυθμίζει την άσκηση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Το εν λόγω νομοθετικό διάταγμα ανακλήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 73/2015, τον Μάιο του 2015. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Νομοθετικό διάταγμα για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Το νομοθετικό διάταγμα 74/2014, της 13ης Μαΐου, το οποίο αναθεωρήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 105/2017 της 29ης Αυγούστου, καθιέρωσε τον κανόνα της ψηφιακής παροχής δημόσιων υπηρεσιών εξ ορισμού. Καθιέρωσε την υποβοηθούμενη ψηφιακή παρακολούθηση ως απαραίτητο συμπλήρωμα μέσω ενός δικτύου Citizen Spot, όπου όσοι δεν μπορούν, δεν θέλουν ή δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακά […]

Νομοθετικό διάταγμα για τον διοικητικό εκσυγχρονισμό

Το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 135/99, το οποίο αναθεωρήθηκε από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 73/2014, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2014, θέσπισε σημαντικά μέτρα διοικητικού εκσυγχρονισμού, συμπεριλαμβανομένης της αρχής “μόνο μία φορά”, σύμφωνα με την οποία ο πολίτης δεν πρέπει να υποχρεούται να δίνει στη Δημόσια Διοίκηση το ίδιο έγγραφο δύο φορές. Η αρχή “μία φορά […]

Νόμος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 22/2021

Το κεφάλαιο VI αναφέρεται στην διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, με σκοπό την προώθηση, την διεύθυνση, και τον συντονισμό των κυβερνητικών δράσεων, σχετικά με την τεχνολογική καινοτομία, την υλοποίηση του ιταλικού και ευρωπαϊκού ψηφιακού σχεδιασμού, την στρατηγική της χώρας για την εφαρμογή υπέρ-ευρυζωνικών συνδέσεων (ultra-broadband), την ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και των επιχειρήσεων, τον γενικότερο ψηφιακό […]