Πύλη Διαφάνειας

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική συμμετοχή Γενική Διοίκηση του Κράτους διαθέτει μια πύλη διαφάνειας όπου οι πολίτες έχουν ανοικτή δημόσια συμμετοχή για ρυθμιστικά έργα, τόσο για την προηγούμενη δημόσια διαβούλευση, όσο και για την ακρόαση και την ενημέρωση του κοινού κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων. Υπάρχουν δύο μορφές συμμετοχής: – Προηγούμενη δημόσια διαβούλευση. Στόχος είναι […]

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός λογαριασμός/η-πληρωμή Η ηλεκτρονική τιμολόγηση ρυθμίζεται από τον κανονισμό που διέπει τις υποχρεώσεις τιμολόγησης, ο οποίος εγκρίθηκε με το βασιλικό διάταγμα 1619/2012 της 30ής Νοεμβρίου. Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού προώθησε το “ηλεκτρονικό τιμολόγιο”, που ισχύει για όλες τις δημόσιες διοικήσεις, με στόχο την προώθηση της χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης […]

Educa en digital (Εκπαιδεύσου ψηφιακά)

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ψηφιακή εκπαίδευση Λόγω της πανδημίας, ο τομέας της εκπαίδευσης ήταν ένας από τους πλέον πληγέντες. Το γεγονός ότι τα σχολεία ήταν κλειστά, προκάλεσε το γεγονός ότι πολλοί μαθητές που βρίσκονταν σε ευάλωτη κατάσταση δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τη μάθησή τους λόγω της έλλειψης πόρων για την απόκτηση συσκευών ή συνδεσιμότητας. Ως εκ […]

Ηλεκτρονική έδρα του Υπουργείου Υγείας, Κατανάλωσης και Κοινωνικής Πρόνοιας

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική υγεία Η Ηλεκτρονική Έδρα του Υπουργείου Υγείας, Καταναλωτή και Κοινωνικής Πρόνοιας είναι ένα ηλεκτρονικό σημείο πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες διαχείρισης που ανήκουν στο Υπουργείο και απαιτούν ταυτοποίηση ή αυθεντικοποίηση από τους πολίτες. Η πιστοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ενός ψηφιακού πιστοποιητικού ή μέσω ενός ασφαλούς κωδικού επαλήθευσης (CSV στα ισπανικά), και τα […]

Πολιτιστική ατζέντα

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική αναψυχή Το Υπουργείο Πολιτισμού δημιούργησε έναν ιστότοπο στον οποίο μπορείτε εύκολα να βρείτε τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις σε διάφορους πολιτιστικούς τομείς. Αυτές απαρτίζουν διάφορες κατηγορίες όπως: δραστηριότητες για παιδιά και νέους, κινηματογράφος, χορός, εκθέσεις, θέατρο, μουσεία μεταξύ πολλών άλλων. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Πύλη Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής (portaldasfinancas.gov)

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός λογαριασμός/η-πληρωμή Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει στη διάθεση των πολιτών και των επιχειρήσεων μια διαδικτυακή πύλη που επιτρέπει την υποβολή φόρων και τη διαβούλευση για τη φορολογική κατάσταση, μεταξύ ενός ευρέος φάσματος ψηφιακών υπηρεσιών. Οι χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται τα φορολογικά τους αρχεία, στατιστικά στοιχεία και να πραγματοποιούν προσομοιώσεις. Πρόσφατα ενσωματώθηκαν στο […]

Πύλη κοινωνικής ασφάλισης – Άμεση κοινωνική ασφάλιση

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός/υπηρεσίες Μέσω της Άμεσης Πύλης Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα κοινωνικής ασφάλισής τους και να εκτελούν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από την υποβολή αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας, επιδόματα τέκνων, άδειες έως πληρωμές, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν και έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με […]

Απλοποιημένες επιχειρηματικές πληροφορίες (IES)

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός λογαριασμός/η-πληρωμή, ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός /υπηρεσίες ο IES είναι η παράδοση δηλωτικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη λογιστική, τη φορολογία και τις στατιστικές με ηλεκτρονικά μέσα και σε πλήρως άυλη μορφή. Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς τους διαβιβάζονται συλλογικά και σε μια […]

Διαδικτυακή πύλη REA

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ψηφιακή εκπαίδευση, ηλεκτρονικός ελεύθερος χρόνος, ψηφιακή συμμετοχικότητα, αλφαβητισμός ψηφιακής διακυβέρνησης/υπηρεσίες Η διαδικτυακή πύλη για την κατάσταση του περιβάλλοντος (πύλη REA), η οποία εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2016, περιέχει διαδικτυακές πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικούς δείκτες. Η πλατφόρμα αυτή, που αναπτύχθηκε και διαχειρίζεται από την Πορτογαλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, περιλαμβάνει πληροφορίες και αναλύσεις για ένα […]

Πλατφόρμα Denunciar

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός /υπηρεσίες, ηλεκτρονική συμμετοχή Η Πλατφόρμα Denunciar, που ξεκίνησε το 2018, σχεδιάστηκε ως ηλεκτρονικό γραφείο καταγγελιών. Φιλοξενείται από τη Γενική Επιθεώρηση Γεωργίας, Θάλασσας, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Κυβερνητικός Ιστότοπος