Πλατφόρμα CINERGIA

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ψηφιακή εκπαίδευση, ηλεκτρονικός ελεύθερος χρόνος, ψηφιακή συμμετοχικότητα, αλφαβητισμός ψηφιακής διακυβέρνησης/υπηρεσιών Το CINERGIA, Κέντρο Πληροφόρησης για την Ενέργεια, είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2018 από την Πορτογαλική Υπηρεσία Ενέργειας (ADENE) για τη διάδοση μιας ολοκληρωμένης θεώρησης του ενεργειακού τομέα από την παραγωγή έως τη μεταφορά, την αποθήκευση και την […]

Πύλη ανοικτών δεδομένων (Dados.gov)

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός /υπηρεσίες Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα αυτό (π.χ. τα έργα Data.Gov των ΗΠΑ ή του Ηνωμένου Βασιλείου), ο Οργανισμός Διοικητικού Εκσυγχρονισμού έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη μιας ευρείας και ανοικτής πλατφόρμας που θα περιέχει όλα τα είδη δεδομένων από δημόσιους φορείς. Η πύλη Dados.gov θέτει στη διάθεση […]

OGP Portugal

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική συμμετοχή Ο δικτυακός τόπος OGP Portugal αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της Πορτογαλίας στην Ανοικτή Κυβερνητική Σύμπραξη, για να συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και να προωθήσει τη συμμετοχή του κοινού, συλλέγοντας τις συνεισφορές των πολιτών και εξασφαλίζοντας την ανατροφοδότησή τους. Η εν λόγω πύλη είναι διαθέσιμη […]

Εθνικό Σύστημα Υγείας

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική υγεία Διαθέσιμη από το 2016, η πλατφόρμα αυτή παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο, που διατίθενται από τα ιδρύματα που ενσωματώνουν το πορτογαλικό εθνικό σύστημα υγείας και άλλα ιδρύματα του Υπουργείου Υγείας. Η πύλη επιτρέπει, μεταξύ άλλων λειτουργιών: Διαβούλευση/φόρτωση διαφόρων δεικτών υγείας, Πρόσβαση σε πληροφορίες με […]

Το γραφείο του επιχειρηματία

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός/υπηρεσίες Το Γραφείο Επιχειρηματιών, το οποίο βρίσκεται εντός της πύλης ePortugal, είναι το σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες που σχετίζονται με την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την πλήρη σύσταση μιας επιχείρησης μέσω του δικτυακού τόπου (“Ηλεκτρονική Επιχείρηση”), καθώς και τον Ηλεκτρονικό Φάκελο […]

LIVRAR

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική αναψυχή Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργήθηκε επίσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου “Πολιτισμός για όλους”, το έργο που κέρδισε σε εθνικό επίπεδο την πρώτη έκδοση του συμμετοχικού προϋπολογισμού της Πορτογαλίας. Ξεκίνησε στις 13 Δεκεμβρίου 2018, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Πορτογαλίας, με κύριο στόχο τη δωρεά βιβλίων στις βιβλιοθήκες και την ανταλλαγή […]

Κυβερνητική Πύλη

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός/υπηρεσίες Η κυβερνητική πύλη είναι ο θεσμικός δικτυακός τόπος της πορτογαλικής κυβέρνησης, ο οποίος παρέχει πληροφορίες για θέματα όπως το κυβερνητικό πρόγραμμα, η σύνθεση της κυβέρνησης, διάφορα έγγραφα (π.χ. πολιτικές ανακοινώσεις) ή τρέχουσες δημόσιες διαβουλεύσεις, καθώς και γενικές πληροφορίες για την Πορτογαλία. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Πύλη Δικαιοσύνης

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός /υπηρεσίες Το Justica.gov.pt, που εγκαινιάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το 2017, προσφέρει έναν ευρύ κατάλογο υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τομέα της Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, των ληξιαρχείων και των συμβολαιογράφων, των υπηρεσιών επανένταξης και φυλακών και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει σε έναν ενιαίο ιστότοπο πληροφορίες […]

És Cultura 18

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική αναψυχή Η πύλη αυτή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου “Πολιτισμός για όλους”, το οποίο κέρδισε, σε εθνικό επίπεδο, την πρώτη έκδοση του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού της Πορτογαλίας. Το έργο προώθησε τη δωρεάν πρόσβαση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις σε νέους ηλικίας 18 ετών και εγκαινιάστηκε στις 16 Απριλίου 2018, στο Εθνικό Μουσείο […]

Διαδικτυακή πύλη ePortugal

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός/υπηρεσίες Η πύλη ePortugal, η οποία εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2019, αποτελεί το κύριο κανάλι πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, προσθέτοντας στον ίδιο χώρο όλες τις υπηρεσίες που απευθύνονται σε πολίτες και επιχειρήσεις και έναν κατάλογο διευθύνσεων, ιστότοπων και εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα. Η πύλη ePortugal είναι […]