Πύλη Διαφάνειας

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική συμμετοχή Γενική Διοίκηση του Κράτους διαθέτει μια πύλη διαφάνειας όπου οι πολίτες έχουν ανοικτή δημόσια συμμετοχή για ρυθμιστικά έργα, τόσο για την προηγούμενη δημόσια διαβούλευση, όσο και για την ακρόαση και την ενημέρωση του κοινού κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων. Υπάρχουν δύο μορφές συμμετοχής: – Προηγούμενη δημόσια διαβούλευση. Στόχος είναι […]

Reus participa (Το Reus συμμετέχει)

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική συμμετοχή Με την εγγραφή σας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχής της πόλης Reus, μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ενεργές συμμετοχικές διαδικασίες, να κάνετε προτάσεις, να μοιράζεστε ιδέες σε συζητήσεις ή να σχολιάζετε, να δίνετε υποστήριξη, να ψηφίζετε προτάσεις, … δημιουργώντας μια κοινότητα ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τη βελτίωση και την παρακολούθηση […]

Espai d’Aprenentatge Digital (Χώρος ψηφιακής μάθησης)

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός/υπηρεσίες Ο ψηφιακός χώρος μάθησης είναι ένα εργαλείο που παρέχει ο Δήμος Reus στους πολίτες του, το οποίο αποσκοπεί στην εμβάθυνση των γνώσεων των πολιτών σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Προσφέρει οδηγούς και εκπαιδευτικό υλικό για τις διοικητικές διαδικασίες. Ορισμένες από τις χρήσεις του είναι οι εξής: […]

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός λογαριασμός/η-πληρωμή Η ηλεκτρονική τιμολόγηση ρυθμίζεται από τον κανονισμό που διέπει τις υποχρεώσεις τιμολόγησης, ο οποίος εγκρίθηκε με το βασιλικό διάταγμα 1619/2012 της 30ής Νοεμβρίου. Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού προώθησε το “ηλεκτρονικό τιμολόγιο”, που ισχύει για όλες τις δημόσιες διοικήσεις, με στόχο την προώθηση της χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης […]

Πλάνο Ψηφιακής Ισπανίας 2025

Το “Πλάνο Ψηφιακή Ισπανία 2025” παρέχει ένα σύνολο μέτρων, μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, διαρθρωμένων σε δέκα στρατηγικούς άξονες, με αντίκτυπο τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα, ευθυγραμμισμένο με τις ψηφιακές πολιτικές που έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Ηλεκτρονική έδρα για πληρωμές και αποδείξεις

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ψηφιακές πληρωμές Ανάλογα με το αν είστε πολίτης ή επιχείρηση, η πόλη Reus έχει δημιουργήσει μια εξατομικευμένη πρόσβαση για την επεξεργασία τιμολογίων και αποδείξεων. Ορισμένες από τις υπηρεσίες του είναι: πληρωμή φόρων (φόροι, τέλη, πρόστιμα), κλασματοποίηση οφειλών, πληρωμή τελών καθυστέρησης. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Educa en digital (Εκπαιδεύσου ψηφιακά)

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ψηφιακή εκπαίδευση Λόγω της πανδημίας, ο τομέας της εκπαίδευσης ήταν ένας από τους πλέον πληγέντες. Το γεγονός ότι τα σχολεία ήταν κλειστά, προκάλεσε το γεγονός ότι πολλοί μαθητές που βρίσκονταν σε ευάλωτη κατάσταση δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τη μάθησή τους λόγω της έλλειψης πόρων για την απόκτηση συσκευών ή συνδεσιμότητας. Ως εκ […]

Ηλεκτρονική έδρα του Υπουργείου Υγείας, Κατανάλωσης και Κοινωνικής Πρόνοιας

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική υγεία Η Ηλεκτρονική Έδρα του Υπουργείου Υγείας, Καταναλωτή και Κοινωνικής Πρόνοιας είναι ένα ηλεκτρονικό σημείο πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες διαχείρισης που ανήκουν στο Υπουργείο και απαιτούν ταυτοποίηση ή αυθεντικοποίηση από τους πολίτες. Η πιστοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ενός ψηφιακού πιστοποιητικού ή μέσω ενός ασφαλούς κωδικού επαλήθευσης (CSV στα ισπανικά), και τα […]

Ψηφιακή ατζέντα για την Ισπανία

Το 2013 εγκρίθηκε η Ψηφιακή ατζέντα για την Ισπανία ως κυβερνητική στρατηγική για την ανάπτυξη της οικονομίας και της ψηφιακής κοινωνίας στη χώρα μας. Στοχεύει στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης δικτύων και υπηρεσιών για τη διασφάλιση της ψηφιακής συνδεσιμότητας, τη βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής ένταξης […]

Πολιτιστική ατζέντα

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική αναψυχή Το Υπουργείο Πολιτισμού δημιούργησε έναν ιστότοπο στον οποίο μπορείτε εύκολα να βρείτε τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις σε διάφορους πολιτιστικούς τομείς. Αυτές απαρτίζουν διάφορες κατηγορίες όπως: δραστηριότητες για παιδιά και νέους, κινηματογράφος, χορός, εκθέσεις, θέατρο, μουσεία μεταξύ πολλών άλλων. Κυβερνητικός Ιστότοπος