Πύλη ανοικτών δεδομένων (Dados.gov)

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός /υπηρεσίες

Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα αυτό (π.χ. τα έργα Data.Gov των ΗΠΑ ή του Ηνωμένου Βασιλείου), ο Οργανισμός Διοικητικού Εκσυγχρονισμού έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη μιας ευρείας και ανοικτής πλατφόρμας που θα περιέχει όλα τα είδη δεδομένων από δημόσιους φορείς.

Η πύλη Dados.gov θέτει στη διάθεση των πολιτών ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών από πολύ διαφορετικούς τομείς. Ο στόχος αυτής της πολιτικής – έχοντας κατά νου το δικαίωμα κάθε πολίτη να συμβουλεύεται πληροφορίες της Δημόσιας Διοίκησης – είναι να εκδημοκρατίσει την πρόσβαση αυτή διευκολύνοντας τα μέσα απόκτησής τους.

Η διαδικτυακή πύλη Dados.gov επαναλειτούργησε τον Μάιο του 2018 ως Dados.gov+, αντικαθιστώντας την προηγούμενη έκδοση του 2012. Η νέα αυτή έκδοση, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος SIMPLEX+, σχεδιάστηκε ώστε να συμμορφώνεται με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα και να ενσωματώνει καινοτόμες λύσεις όσον αφορά την εμπειρία του χρήστη, τη δομή του περιεχομένου, την ενσωμάτωση δεδομένων και τις άδειες χρήσης.

Υπό τη διαχείριση της AMA και διαθέσιμο σε ανοικτό κώδικα, το dados.gov βασίστηκε στη γαλλική πλατφόρμα UDATA, η οποία αναπτύχθηκε από την ETALAB και διαθέτει ήδη περισσότερα από 2030 σύνολα δεδομένων. Είναι δωρεάν και ανοικτό σε όλους τους χρήστες που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα, αλλά και σε πολίτες και οργανισμούς που επιθυμούν να διαθέσουν δεδομένα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να εγγραφούν, να λάβουν το κλειδί API και να χαρακτηρίσουν το σύνολο δεδομένων που θα ανεβάσουν. Κάθε σύνολο δεδομένων μπορεί να έχει περισσότερους από έναν σχετικούς πόρους και να δημοσιεύεται σε διαφορετικές και πολλαπλές μορφές, γεγονός που αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων.

Είναι επίσης δυνατή η ευρετηρίαση των συνόλων δεδομένων, εισάγοντας μια διεύθυνση URL που παραπέμπει στην προέλευση των δεδομένων, κάτι που είναι ιδανικό για φορείς που έχουν ήδη τις πληροφορίες διαθέσιμες στις δικές τους πλατφόρμες, όπως η partilha.justiça.gov.pt, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ή η πύλη Lisboa Aberta, από το δημαρχείο της Λισαβόνας.

Σε περίπτωση που ο προμηθεύων φορέας διαθέτει ήδη τη δική του πύλη δεδομένων, η διαδικασία δημοσίευσης μπορεί επίσης να γίνει μέσω της συγκομιδής δεδομένων, συλλέγοντας έτσι τα δεδομένα με τακτικό και αυτοματοποιημένο τρόπο.