Μοναδική ψηφιακή διεύθυνση και δημόσια υπηρεσία ηλεκτρονικής κοινοποίησης

Το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 93/2017, της 1ης Αυγούστου, με το οποίο δημιουργήθηκε η μοναδική ψηφιακή διεύθυνση, καθιέρωσε τη δημόσια υπηρεσία ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων που συνδέονται με τη μοναδική ψηφιακή διεύθυνση. Ρύθμισε την αποστολή και τη λήψη ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων μέσω της δημόσιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων που συνδέεται με την ενιαία ψηφιακή διεύθυνση, ως ειδικό καθεστώς Κυβερνητικός Ιστότοπος

TIC APP – Κέντρο Ψηφιακών Ικανοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης

Το ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 22/2018, ιδρύθηκε το TicAPP ή Κέντρο Ψηφιακών Ικανοτήτων Δημόσιας Διοίκησης ως εξειδικευμένο κέντρο ικανοτήτων στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης. Λειτουργεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Εκσυγχρονισμού της Διοίκησης για την υποστήριξη των διαφόρων κυβερνητικών τομέων στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Πύλη Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής (portaldasfinancas.gov)

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός λογαριασμός/η-πληρωμή Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει στη διάθεση των πολιτών και των επιχειρήσεων μια διαδικτυακή πύλη που επιτρέπει την υποβολή φόρων και τη διαβούλευση για τη φορολογική κατάσταση, μεταξύ ενός ευρέος φάσματος ψηφιακών υπηρεσιών. Οι χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται τα φορολογικά τους αρχεία, στατιστικά στοιχεία και να πραγματοποιούν προσομοιώσεις. Πρόσφατα ενσωματώθηκαν στο […]

Πύλη κοινωνικής ασφάλισης – Άμεση κοινωνική ασφάλιση

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός/υπηρεσίες Μέσω της Άμεσης Πύλης Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα κοινωνικής ασφάλισής τους και να εκτελούν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από την υποβολή αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας, επιδόματα τέκνων, άδειες έως πληρωμές, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν και έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με […]

Απλοποιημένες επιχειρηματικές πληροφορίες (IES)

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός λογαριασμός/η-πληρωμή, ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός /υπηρεσίες ο IES είναι η παράδοση δηλωτικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη λογιστική, τη φορολογία και τις στατιστικές με ηλεκτρονικά μέσα και σε πλήρως άυλη μορφή. Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς τους διαβιβάζονται συλλογικά και σε μια […]

Διαδικτυακή πύλη REA

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ψηφιακή εκπαίδευση, ηλεκτρονικός ελεύθερος χρόνος, ψηφιακή συμμετοχικότητα, αλφαβητισμός ψηφιακής διακυβέρνησης/υπηρεσίες Η διαδικτυακή πύλη για την κατάσταση του περιβάλλοντος (πύλη REA), η οποία εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2016, περιέχει διαδικτυακές πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικούς δείκτες. Η πλατφόρμα αυτή, που αναπτύχθηκε και διαχειρίζεται από την Πορτογαλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, περιλαμβάνει πληροφορίες και αναλύσεις για ένα […]

Πλατφόρμα Denunciar

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός /υπηρεσίες, ηλεκτρονική συμμετοχή Η Πλατφόρμα Denunciar, που ξεκίνησε το 2018, σχεδιάστηκε ως ηλεκτρονικό γραφείο καταγγελιών. Φιλοξενείται από τη Γενική Επιθεώρηση Γεωργίας, Θάλασσας, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Πλατφόρμα CINERGIA

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ψηφιακή εκπαίδευση, ηλεκτρονικός ελεύθερος χρόνος, ψηφιακή συμμετοχικότητα, αλφαβητισμός ψηφιακής διακυβέρνησης/υπηρεσιών Το CINERGIA, Κέντρο Πληροφόρησης για την Ενέργεια, είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2018 από την Πορτογαλική Υπηρεσία Ενέργειας (ADENE) για τη διάδοση μιας ολοκληρωμένης θεώρησης του ενεργειακού τομέα από την παραγωγή έως τη μεταφορά, την αποθήκευση και την […]

Πύλη ανοικτών δεδομένων (Dados.gov)

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός /υπηρεσίες Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα αυτό (π.χ. τα έργα Data.Gov των ΗΠΑ ή του Ηνωμένου Βασιλείου), ο Οργανισμός Διοικητικού Εκσυγχρονισμού έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη μιας ευρείας και ανοικτής πλατφόρμας που θα περιέχει όλα τα είδη δεδομένων από δημόσιους φορείς. Η πύλη Dados.gov θέτει στη διάθεση […]

OGP Portugal

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική συμμετοχή Ο δικτυακός τόπος OGP Portugal αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της Πορτογαλίας στην Ανοικτή Κυβερνητική Σύμπραξη, για να συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και να προωθήσει τη συμμετοχή του κοινού, συλλέγοντας τις συνεισφορές των πολιτών και εξασφαλίζοντας την ανατροφοδότησή τους. Η εν λόγω πύλη είναι διαθέσιμη […]