Πλαίσιο εργασίας για εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων.

Τι αφορά;

Το DigEqual αποτελεί ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο εστιάζει στην απλοποίηση των Ψηφιακών Υπηρεσιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εν γένει, για τους ενήλικες και τους εκπαιδευτές ενηλίκων.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η δημόσια διοίκηση που παρέχεται διαδικτυακά, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, καθώς και το πώς συμμετέχουν στην κοινωνία.

Διερευνήσαμε τα καθημερινά σενάρια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την πρόσβαση τους σε Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και ρωτήσαμε εκπαιδευτές ενηλίκων σχετικά με τους τρόπους μέσω των οποίων προσεγγίζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στα μαθήματα ψηφιακής εκπαίδευσης που διοργανώνουν.

Γιατί είναι σημαντικό;

Το Διαδίκτυο καθώς και οι τεχνολογίες Πληροφορικής έχουν μεταμορφώσει πολλές πτυχές της καθημερινής μας ζωής, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος και η εργασία. Το να συμβαδίζεις με την τεχνολογία σημαίνει την διατήρηση μιας κοινωνικά ενεργούς συμπεριφοράς, καθώς και την συμμετοχή σε στο σύνολο των κοινωνικών πτυχών. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί όλο και περισσότερο ζωτικό παράγοντα στην Ευρωπαϊκή ζωή και καθημερινότητα του σήμερα.

Τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας μας έδειξαν ότι εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικών και ενηλίκων στην Ευρώπη, καθώς και ότι υπάρχουν εμπόδια και από τις δύο πλευρές στην πρόσβαση και χρήση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Περίπου οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούν αποτελεσματικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην καθημερινή τους ζωή, ενώ οι υπόλοιποι, δεν τις χρησιμοποιούν λόγω έλλειψης ικανοτήτων στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, ή απλά επειδή δεν τις θεωρούν τόσο καλές όσο τις δια ζώσης υπηρεσίες.

Πως το έργο ταξινομεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση για ενήλικες και εκπαιδευτές?

Αναφέρεται στο επίπεδο της επάρκειας των γνώσεων των χρηστών, ως προς την πρόσβαση και χρήση των πλατφορμών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

4 στους 10 Ευρωπαίους ενήλικες δεν γνωρίζουν πως να περιηγηθούν στις διάφορες πλατφόρμες Ψηφαικής Διακυβέρνησης

5 στους 10 Ευρωπαίους εκπαιδευτές ενηλίκων εκφράζουν δυσκολίες στην ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα μαθήματα ψηφιακής εκπαίδευσης

Περιλαμβάνει τη χρήση της τεχνολογίας και ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

5 στους 10 Ευρωπαίους ενήλικες αναζητούν δωρεάν διαδικτυακά προγράμματα για να παραμένουν ενημερωμένοι, αντιμετωπίζοντας όμως δυσκολίες στη πρόσβαση.

5 στους 10 Ευρωπαίους εκπαιδευτές ενηλίκων αναζητούν δωρεάν διαδικτυακά προγράμματα για να παραμένουν ενημερωμένοι.   

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι λογαριασμοί αποστέλλονται ηλεκτρονικά και οι πληρωμές των καταναλωτών διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά χωρίς τη χρήση χαρτιού. Αντιθέτως, ως ηλεκτρονική πληρωμή χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή που πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακών συσκευών.

4 στους 10 Ευρωπαίους ενήλικες δυσκολεύονται να πληρώσουν τους φόρους μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων

2 στους 10 ενήλικες Ευρωπαίους εκπαιδευτές δεν είναι εξοικειωμένοι με τα συστήματα πληρωμών που προσφέρει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Περιλαμβάνει όλες τις πλατφόρμες που επιτρέπουν τη διαδικτυακή κράτηση δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και δραστηριότητες αναψυχής

4 στους 10 Ευρωπαίους ενήλικες δεν γνωρίζουν πώς να περιηγηθούν στις διάφορες πλατφόρμες διαδικτυακών κρατήσεων

3 στους 10 Ευρωπαίους εκπαιδευτές ενηλίκων δεν γνωρίζουν πώς να περιηγηθούν στις διάφορες πλατφόρμες διαδικτυακών κρατήσεων.

Η παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών υγείας μέσω του Διαδικτύου και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

3 στους 10 Ευρωπαίους ενήλικες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή δεν είναι σε θέση να κλείσουν ηλεκτρονικά ραντεβού με τις διαθέσιμες δομές υγείας  

3 στους 10 Ευρωπαίους εκπαιδευτές ενηλίκων αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή δεν είναι σε θέση να κλείσουν ηλεκτρονικά ραντεβού με τις διαθέσιμες δομές υγείας  

Η χρήση των ΤΠΕ για την προώθηση της ανοικτής, συμμετοχικής διακυβέρνησης και εμπλοκής των πολιτών. Εστιάζει στην αύξηση της πρόσβασης στην πληροφόρηση και τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα προωθεί την συμμετοχή στην χάραξη πολιτικών.

5 στους 10 Ευρωπαίους ενήλικες δεν γνωρίζουν πώς να ενεργοποιήσουν την ψηφιακή διαδικασία που απαιτείται για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.  

4 στους 10 ενήλικες Ευρωπαίους εκπαιδευτές ενηλίκων δεν γνωρίζουν πώς να να ενεργοποιήσουν την ψηφιακή διαδικασία που απαιτείται για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.

Μη διστάσετε να κάνετε κλικ παρακάτω και να ελέγξετε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε για τη δημιουργία και την κατηγοριοποίηση της DigEqual ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρώπη